Kategoria: Ogłoszenia Rady i Zarządu
W związku z zaistniałą sytuacją na Ukrainie, rada i zarząd dzielnicy Rowień-Folwarki przyłącza się do akcji pomocowej. Prosimy mieszkańców naszej dzielnicy o pomoc przy zbieraniu rzeczy dla mieszkańców zaatakowanej Ukrainy.
poniedziałek, 28 lutego 2022

Prezydent Miasta Żory informuje mieszkańców dzielnicy Rowień - Folwarki, że z uwagi na fakt, iż liczba zgłoszonych kandydatów na członków Rady Dzielnicy jest mniejsza od liczby mandatów pozostających do obsadzenia, ale wynosi nie mniej niż połowę statutowego składu Rady - wybory w Dzielnicy Rowień - Folwarki nie odbędą się, a za wybranych na członków Rady…
wtorek, 23 listopada 2021

Prezydent Miasta Żory, zarządzeniem z 18 października 2021 roku ogłosił wybory członków rad jednostek pomocniczych gminy, czyli rad dzielnic. W tym roku wybory te odbędą się w trybie szczególnym. Więcej informacji pod adresem: https://www.zory.pl/dla-mieszkancow/aktualnosci/aktualnosc/dzialaj-na-rzecz-lokalnej-spolecznosci-wez-udzial-w-wyborach-o-rady-dzielnicy
piątek, 22 października 2021

Uchwałą nr 458/XXXIII/21 w dniu 02.09.2021r. Rada Miasta Żory przyjęła zmiany dotyczącej przyjęcia statutów jednostek pomocniczych miasta Żory w tym zmiany dotyczące wyboru członków rad dzielnic. Więcej informacji: http://bip.zory.pl/?c=22164
środa, 8 września 2021

Od 1 kwietnia 2021 r. na terenie naszego kraju trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 i potrwa do 30 września tego roku. Więcej informacji zory.pl
środa, 7 lipca 2021

Zarząd Dzielnicy Rowień-Folwarki zwara się do mieszkańców z prośbą o przesyłanie propozycji zadań i zakupów inwestycyjnych do zrealizowania w naszej dzielnicy w 2022r. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu miasta zwracamy się z prośba by w propozycjach były najpilniejsze zadania i zakupy inwestycyjne.
sobota, 26 czerwca 2021

Zarząd Dzielnicy zaprasza mieszkańców oraz radnych miasta na posiedzenie w dniu 14 czerwca 2021 o godz. 18:30 (ulica Rybnicka 249, świetlica MOK w dzielnicy).    
środa, 2 czerwca 2021

W wydaniu internetowym Tygodnika Regionalnego Nowiny ukazał się artykułu pt. “Zarząd Rownia Folwarków za szybką koleją”, a w wydaniu tradycyjnym artykuł pt. “Za szybką koleją”. Z powodu szeregu nieprawdziwych sugestii i wprowadzania opinii publicznej w błąd publikujemy niniejsze oświadczenie.
sobota, 17 kwietnia 2021

Miasto Żory otrzymało od Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych ponad 31 tys. bezpłatnych maseczek ochronnych. To kolejna akcja rozdawania darmowych maseczek w czasie pandemii koronawirusa. Akcja potrwa od 16 kwietnia do wyczerpania zapasów przydzielonych dzielnicy przez urząd miasta. Punkty wydawania maseczek w dzielnicy: - ul. Rybnicka 236 (sklep ODIDO) - ul. Rybnicka  225 (piekarnia) - ul.…
czwartek, 15 kwietnia 2021

Zgodnie z decyzja rządu RP od 20 marca wprowadzone zostały rozszerzone zasady bezpieczeństwa w całej Polsce. W związku z powyższym zarząd dzielnicy przypomina, iż zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami  w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć maksymalnie 5 osób. Tym samym posiedzenia zarządu dzielnicy odbywają się bez udziału mieszkańców do odwołania. Zarząd dzielnicy rekomenduje kontakt telefoniczny bądź za pośrednictwem poczty…
środa, 7 kwietnia 2021