Ogłoszenia Rady i Zarządu (26 czerwca 2021)

Zarząd Dzielnicy Rowień-Folwarki zwara się do mieszkańców z prośbą o przesyłanie propozycji zadań i zakupów inwestycyjnych do zrealizowania w naszej dzielnicy w 2022r. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu miasta zwracamy się z prośba by w propozycjach były najpilniejsze zadania i zakupy inwestycyjne.
Proponowane zadania inwestycyjne muszą być zgodne z obowiązującym planem zagospodarowania i odnosić się nieruchomości stanowiących własność gminy. Propozycje proszę o przesłanie na adres rada@rowien-folwarki.zory.pl z informacją o nazwie zadania, zakresie robót oraz wartości zadania (propozycja).