Propozycje oraz uwagi/sugestie do działu proszę nadsyłać na adres rada@rowien-folwarki.zory.pl

 


Benisz Stanisław (ur. 24 kwietnia 1925)

W czasie II wojny światowej istniała w Polskich Siłach Zbrojnych na zachodzie pierwsza samodzielna kompania komandosów, która na przełomie 1944 i 1945 roku została rozwinięta w 2. batalion komandosów zmotoryzowanych. Jednym z jego żołnierzy był Stanisław Benisz z Żor

 

czytaj więcej


Buchalik Lucjan (ur. 2 kwietnia 1961)

Mieszkaniec dzielnicy Rowień-Folwarki. Etnolog, afrykanista, dyrektor Muzeum Miejskiego w Żorach; (od 2003) , Miejskiego Ośrodka Kultury (1990-2002). W 1980 ukończył Liceum Ogólnokształcące im. K. Miarki. W latach 1980-86 studiował etnografię na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, w 1999 ukończył studia muzealnicze na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w 2008 na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu. Od 1985 r. prowadzi badania etnologiczne w Afryce Zachodniej (Mali, Burkina Faso, Benin) dotyczące pokrewieństwa żartów, aktualnie z zakresu antropologii turystyki; autor książek: Kolorowy Sahel, Niewolnicy kobiet czyli pokrewieństwo żartów Dogonów i Kurumba, Dogon ya gali. Dawny świat Dogonów oraz kilkudziesięciu artykułów w literaturze fachowej.


Da-Via Alina
 Od  1995r. do 2018r. pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach na stanowisku instruktora w świetlicy dzielnicy. Od 1996 r. członkini zarządu Stowarzyszenia Kulturalnego Koła Gospodyń  w dzielnicy. Od 1997 r. należy do zespołu śpiewaczego „Jagoda”.
f: www.facebook.com/people/Alina-Da-Via

 


Dziwoki Ignacy (ur. 15 listopada 1960 – zm. 20 stycznia 2006) – rodowity rowianin, absolwent Śląskiej Akademii medycznej. W 1991 roku zdobył pierwszy stopień specjalizacji z pediatrii. W okresie transformacji ustrojowej wszedł do zarządu Żorskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, następnie był współzałożycielem Solidarności w żorskim ZOZ-ie, sprawując funkcje jego przewodniczącego w latach 1993 – 99. W latach 1990 – 98 radny miasta Żory. W 2006 r. zdobył tytuł lekarza medycyny rodzinnej. Współzałożyciel żorskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II”.


Fizia Lucjan (ur. 1972) – rodowity rowianin, wybitny pilot szybowcowy, od 16 roku życia związany z Aeroklubem ROW w Rybniku – Gotartowicach. W 1996 powołany do kadry narodowej w akrobacji szybowcowej. Do jego największych sukcesów należą 6. miejsce na Międzynarodowych Mistrzostwach Austrii (1997), 4. miejsce na mistrzostwach Polski (2000) i 2. na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski (2001. Ponadto był 11. na Mistrzostwach Europy we Francji (2000) i 7. na Światowych Igrzyskach Lotniczych połączonych z Mistrzostwami Świata w Hiszpanii (2001).
f: www.facebook.com/lucjan.fizia

 


Fizia ŁucjaFizia Łucja (ur. 19 lipca 1939, Ruda Ślaska – zm. 31 maja 1996) – z domu Wicik. W 1958 r. ukończyła państwową szkołę położnych w Bytomiu. Po ukończeniu szkoły jako położna przez dwa lata pracowała w szpitalu w Bielszowicach. 3 września 1960 r. wyszła za mąż i przeprowadziła się do Rownia. W latach 1960 – 1962 pracowała w szpitalu w Rybniku, a w latach 1963 – 1966 w szpitalu w Żorach. W ramach zdobytej wiedzy społecznie odbierała porody w domach. Od 1984 r. pracowała jako położna środowiskowa.

 

 


Gamoń Wincenty (1916 – 1988)
Wincenty Gamoń urodził się w Rowniu 21 września 1916 r. Z Rownia pochodzi także jego ojciec, urodzony w 1877 r. oraz dziadek Józef (rocznik 1836). Po ukończeniu rówieńskiej szkoły powszechnej Wincenty Gamoń pracował na gospodarstwie, a w roku 1933 zatrudnił się na kolei. W latach 1936-1938 był górnikiem w kopalni w Chwałowicach. Dał się wówczas poznać jako aktywny sportowiec drużyny piłki palantowej w Rowniu.

czytaj więcej


Górkowie, Wiktor, Marian, Eugeniusz i Zenon  – mieszkańcy Rownia–Folwarków, ojciec i synowie związani ze sportami motocyklowymi. Wiktor (1925-2003) reprezentował barwy Kolejarza Żory, w latach 50. i 60. plasował się w czołówce rejonowych i wojewódzkich zawodów motocyklowych. Większy rozgłos zyskał jako znakomity sędzia Polskiego Związku Motorowego. Z synów najbardziej utytułowany był Zenon, który siedmiokrotnie zdobywał Puchar Polski.


Kłapczyk Józef (ur. 9 czerwca 1904, Folwarki – zm. 16 czerwca 1941, Oranienburg) – sportowiec, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. Uczył się zawodu elektryka w kopalni Jankowice, a następnie w Szkole Przemysłowej w Bielsku. Pracował jako kierownik Miejskich Zakładów Przemysłowych w Żorach. Zajmował się także pracą społeczną i działalnością sportową, uprawiał pięciobój. Należał do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Najlepsze wyniki osiągnął w skoku wzwyż (3. miejsce w województwie śląskim). Był w zarządzie Towarzystwa Śpiewaczego „Feniks”. W czasie okupacji nie podpisał volkslisty. Za to oraz działalność antyhitlerowską arestzowany przez gestapo w 1940 roku i zesłany do KL Dachau, a następnie KL Sachsenhausen w Oranienburgu, gdzie zginął. Patronuje jednej z ulic w Żorach.


Kojzar Józef (1876 – 1967)
„Polski Król” – taki tytuł naddawano jeszcze za czasów pruskich Ślązakom szczególnie zasłużonym dla umacniania polskości. Byli to ludzie o cechach przywódczych, pracowici, gospodarni, niezłom­nych zasad i niepodważalnego au­torytetu. Ktoś uznawany za Polskie­go Króla  musiał być pod każdym względem wzorowym i mężnym działaczem narodowym, manifestującym swoją polskość w każdej życiowej sytuacji. Taki był Józef Kojzar, Polski Król z Rownia.

 

czytaj więcej


Konsek Adam
Mieszkaniec dzielnicy Rowień-Folwarki. Górnik – emeryt, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Rowniu, członek Zarządu Powiatowego OSP w Żorach. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Rowień-Folwari kadencji 2012-2016.

 

 

 


Konsek Ryszard (ur. 16 czerwca 1918, Folwarki) – syn Jana i Haliny z domu Ośliźlok, uczył się zawodu rzeźnika, od 1928 do wybuchu wojny był harcerzem. W 1939 wstąpił na ochotnika do Wojska Polskiego, brał udział w kampanii wrześniowej na linii od Nakła Sląskiego przez Chorzów, Rozwadów, Zamość aż do Tomaszowa Lubelskiego, gdzie dostał się do niemieckiej niewoli. Zbiegł z obozu jenieckiego w Rzeszowie do domu w Radlinie. W 1941 roku wstąpił do Związku Walki Zbrojnej (poprzednik AK). Nie podpisał volkslisty i zbiegł do Tarnowa w Generalnej Guberni, gdzie działał w podziemiu. Po wojnie pracował w Katowicach.


Krutyło Wacław– najwybitniejszy piłkarz w dziejach Rownia, łowca bramek. Zaliczył występ w juniorskiej reprezentacji Polski, zabiegały o niego kluby pierwszoligowe. Zasłynął tym, że dwukrotnie pokonał Jerzego Dudka, w przyszłości znakomitego golkipera reprezentacji Polski, gdy ten jeszcze był bramkarzem Concordii Knurów.


Łukaszczyk Zygmunt (ur. 11 czerwca 1961) – rodowity wieloletni mieszkaniec dzielnicy Rowień – Folwarki, doktor nauk technicznych, w latach 2007 – 2014 wojewoda śląski, w latach 1990 – 1992 wiceprezydent Żor, w latach 1992 – 1998 prezydent Żor, w latach 1998 – 2002 przewodniczący Rady Miasta Żory, wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., w latach 2014 – 2016 prezes Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., obecnie dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku Politechniki Śląskiej, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

czytaj więcej


Machulec Olga –  od 1988r do 2000 r. przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w dzielnicy. W przeciągu swojej 12-letniej działalności organizowała kursy kroju i szycia, haftu, gotowania, konkursy na najładniejszy ogródek , wycieczki oraz liczne spotkania okolicznościowe.  W 1992r. założyła zespół śpiewaczy „Jagoda”, który zwyciężał w  wielu przeglądach folklorystycznych.

 

 


fot. archiwum archidiecezjalne w Katowicachks. Masarczyk Antoni (ur. 17 lutego 1932,- zm. 28 marca 2019 r.) – budowniczy oraz pierwszy proboszcz parafii w Żorach-Rowniu.  1 września 1964 r. powierzono mu stałe duszpasterstwo i opiekę nad drewnianą kaplicą Niepokalanego Serca NMP w Rowniu. Następnie 3 września 1968 r. bp Herbert Bednorz ustanowił ks. Masarczyka rektorem w Rowniu. Dekretem z 6 marca 1981 r. utworzono w Żorach-Rowniu samodzielną parafię Niepokalanego Serca NMP, która swoim zasięgiem objęła Rowień i Folwarki. Jednym z jego głównym zadań była budowa nowego kościoła, która zaczęła się w 1989 a zakończyła w 1999 roku. Współautor książki „Moje gniazdo”, w której opisał m.in. okoliczności postawienia krzyży w Rowniu i na Folwarkach (w latach 1856, 1890, 1902), świadczących o głębokiej pobożności rowian, sięgającej czasów Kulturkampfu. W 1999 roku przeszedł na emeryturę, w 2000 mianowany przez abp. Damiana Zimonia, ówczesnego metropolitę katowickiego, kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej Katowickiej.


Pałka Władysław (1898 – 1942) – Urodził się 21 września 1898 roku w Przełaju koło Sędziszowa jako syn Piotra i Marianny z domu Drwal. W poszukiwaniu pracy rodzina Pałków przybyła przed I wojną Światową do Gotartowic i osiedliła się w miejscowym majątku rolnym. W 1920 roku Władysław Pałka poznał Katarzynę Stajer z Folwarków, z którą się ożenił, Wraz z żoną zamieszkał u teściów. Z małżeństwa tego urodziło się pięcioro dzieci.

czytaj więcej

 


Pawlas Konstanty – zmarły już rolnik z Rownia. Specjalizował się w produkcji trzody chlewnej, długoletni działacz samorządu chłopskiego, prezes kółka rolniczego, aktywny członek Wojewódzkiego Związku Hodowców i Producentów trzody Chlewnej. Uchwałą Rady Narodowej Miasto i Gminy Żory w 1980 roku wpisany do „Księgi Ludzi Zasłużonych Miasta Żory”.


Przeliorz Roman (ur. 1936 – zm. 2007) – mieszkaniec Rownia – Folwarków, długoletni działacz pożarniczy. Już w wieku 14. lat wstąpił do OSP Rowień, w 1968 wybrany do zarządu powiatowego Związku OSP w Rybniku, należał również do zarządu wojewódzkiego Z OSP w Katowicach, którego w latach 1992 – 96 był wiceprezesem. W 1990 roku wybrany prezesem OSP Żory.


Schmidt Andrzej (ur. 28.11.1956)
Mieszkaniec dzielnicy Rowień-Folwarki.
Od 2000 r. do 2017 r. sekretarz miasta Żory.
W latach 1992-2000 Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Żory.

 

 


Sobik Józef (ur. 21.02.1950)
Mieszkaniec dzielnicy Rowień-Folwarki radny Rady Miasta od 23 grudnia 2020r.
W latach 2000-2012 przewodniczący zarządu Dzielnicy Rowień-Folwarki.
W latach 2000-2004 Ławniki Sądu Rejonowego w Żorach.
W latach 2006 -2018 radny Rady Miasta Żory

 

 


Sobik Nikodem (1894 – 1940)
Nikodem, Tomasz Sobik. Ur. 15 września 1884 r. we wsi Rowień (Żory), zm.  24 kwietnia 1940 w Charkowie / Starobielsku. Syn Jana i Pauliny Sobików, brat Józefa, Roberta, Matyldy, Marii, Pauliny i Marty. Ukończył szkołę ludową i szkołę rolniczą. Pracował w oddziale walcowni rybnickiej huty „Silesia” w Paruszowcu, a od 1913 r. w niemieckim Zagłębiu Ruhry. W czasie I wojny światowej wcielony do armii niemieckiej, gdzie uzyskał stopień feldwebla (sierżanta).

 

czytaj więcej


Sojka Franciszek (1892 – 1976)
Franciszek Sojka urodził się w Rowniu. Powstaniec i działacz plebiscytowy. 15 lutego 1919 został zaprzysiężony w Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Aktywny podczas kampanii plebiscytowej ; uczestnik III powstań. W okresie okupacji niemieckiej więzień KL Dachau. Odznaczony Śląską Wstęgą Waleczności i Zasługi, Krzyżem Walecznych, Medalem Niepodległości, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


Sojka Józef (1911 – 1940)
Józef Sojka urodził się w Rowniu 8 grudnia 1911 r, zm. 1940 w Kalinine. Posterunkowy Policji Województwa Śląskiego. Był najmłodszym z ośmiorga dzieci Wincentego Sojki i Joanny z d. Drzęźla. Po ukończeniu szkoły podstawowej pomagał rodzicom na gospodarstwie i dziadkowi w kuźni. Służbę wojskową odbył najpierw w II batalionie75 Pułku Piechoty w Chorzowie, a następnie w I batalionie w Rybniku. Ukończył ją w stopniu podoficera. Dobra opinia i wyniki z wyszkolenia wojskowego wpłynęły na przyjęcie Józefa do PWŚl. Służył w Rybniku, skąd w 1936 został przeniesiony do Skawiny. We wrześniu 1939 posterunek ewakuowano na wschód. Jako policjant trafił do radzieckiego obozu w Ostaszkowie. Jego nazwisko znajduje się na liście jeńców tego obozu. Został zamordowany przez NKWD w czasie likwidacji polskich jeńców.


Stajer Ireneusz (ur. 22 lutego 1966) – rodowity rowianin, dziennikarz i publicysta, absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Autor kilku tysięcy artykułów prasowych o tematyce regionalnej. Pracował w redakcjach „Dziennika Zachodniego” (prowadził m.in. dodatek tygodniowy „Dziennik Zachodni w Raciborzu”), „Gazecie Żorskiej (sekretarz redakcji), od 2004 roku dziennikarz i redaktor Tygodnika Regionalnego „Nowiny” w Rybniku, współpracował z „Gościem Niedzielnym” w Katowicach oraz ogólnopolskim tygodnikiem „Angora”. Założyciel i przewodniczący działającego w latach 90. w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach Klubu Literackiego Effata, redaktor i współautor tomiku literackiego Effata. Autor książek: dedykowanej Janowi Pawłowi II „Okruchy życia. Nieprzeciętni”, „Tożsamość. Znani i nieznani o sobie”, „Żurki z Piasku”, „Historia sportu w Żorach”.
f: www.facebook.com/ireneusz.stajer


ks. Waliczek Jan (ur. 1952 w Siemianowicach Śląskich)
Od 1999 roku do 2018r. proboszcz parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Studia odbył w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Pracę magisterską pod tytułem „Repertuar polskich pieśni kościelnych na Górnym Śląsku w świetle XX-wiecznych chorałów” napisał pod kierunkiem ks. prof. Romualda Raka. Po przyjęciu święceń prezbiteratu w 1978 roku poszerzył pracę magisterską pod kierunkiem ks. prof. Jerzego Pikulika na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ówcześnie Akademii Teologii Katolickiej. Obecnie należy do Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej. Od 2000 roku jest dyrektorem Studium Organistowskiego Archidiecezji Katowickiej. Autor homilii publikowanych w „Gościu Niedzielnym” oraz książki „Z posługi Słowu” tom I, będącej zbiorem tych homilii.

źródło: Ks. Jan Waliczek, „Z posługi Słowu”, tom I, Katowice 2016


Żur Florian
Mieszkaniec dzielnicy Rowień-Folwarki.
Wiceprezes Klubu Sportowego Iskra
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Rowień-Folwarki kadencji 2016-2020.
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Rowień-Folwarki kadencji 2012-2016.

 

 


źródło:
– „Leksykon Żorski”, pod red. dr. Lucjana Buchalika i Tomasza Góreckiego, wyd. Muzeum Miejskie w Żorach,
– „Historia sportu w Żorach”, Ireneusz Stajer , wyd. Muzeum Miejskiej w Żorach,
– „Okruchy Życia. Nieprzeciętni”, Ireneusz Stajer, wydanie własne
– „Żory ludzie i wydarzenia”, Jan Delowicz, wyd. Muzeum Miejskiej w Żorach,