Gmina Miejska Żory Dzielnica Rowień-Folwarki
Aleja Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory
NIP: 651-170-63-71


Spotkania Zarządu Dzielnicy 
– świetlica MOK w dzielnicy ul. Rybnicka 249
każdy pierszy wtorek miesiąca godz. 18:00

Na posiedzenia rady i zarządu zapraszamy mieszkańców oraz radnych Rady Miasta


Klucze do tablicy ogłoszeń  dostępne są:
– ul. Rybnicka 244 (kwiaciarnia) w godzinach pracy od 8-16


Klucze do kaplicy przy ul. Rybnickiej dostępne są u opiekuna społecznego Pani Sylwii Konik
ul. Rybnicka 244 (kwiaciarnia) w godzinach pracy 8:00 – 16:00


Chcesz finansowo wesprzeć działalność rady dzielnicy? 
ING Bank Śląski
nr rachunku: 71 1050 1070 1000 0023 0286 4679
nazwa i adres odbiorcy: Gmina Miejska Żory, Aleja Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory
tytuł przelewu: Darowizna na rzecz Rady Dzielnicy Rowień-Folwarki – cel . . .