Prezentowana w naszym serwisie mapa pochodzi z zasobu Żorskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (ZIIP).

Dostępna do pobrania jest „papierowa” edycja planu
– miasta Żory
dzielnicy Rowień-Folwarki (95MB)

źródło: Gmina Miejska Żory – Żorska Infrastruktura Informacji Przestrzennej