Ogłoszenia Rady i Zarządu (5 marca 2020)

Rada Dzielnicy w dniu 24 lutego 2020 r.  przeznaczyła środki finansowe zabezpieczone w budżecie miasta i pozostające w dyspozycji Rady Dzielnicy na zadania pn. „Poprawa infrastruktury w dzielnicach”, na następujące zadania:

zadanie  koszt   status
1. Budowa chodnika wzdłuż ul. Pałki 20 000,00 zrealizowane
2. Modernizacja budynku ZSP nr 9 17 200,00 zrealizowane
3. Zakup specjalistycznych ubrań z przeznaczeniem dla OSP Rowień  12 800,00 zrealizowane

Uchwała:
pobierz: uchwala_RD_21II2020

Inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego

zadanie  koszt   status
Modernizacja i doposażenie placu zabaw ZSP nr 9, ~99 380,00 zrealizowane
Wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym i parkingiem ~ 62 024,63