Aktualności (1 czerwca 2020)

Urząd miasta, podobnie jak w ubiegłym roku,  udostępnił  na stronie mapy.geoportal.zory.pl najnowszą ortofotomapę, obejmująca całość obszaru miasta. Lot, w trakcie którego wykonano zdjęcia, przeprowadzono 5 kwietnia  przy szczególnie dobrych i równych warunkach pogodowych, co wiąże się z jeszcze lepszą jakością obrazu. Najnowsza ortofotomapa jest dostępna wraz z opracowaniami z lat wcześniejszych co umożliwia  wykonanie zestawienia i porównanie zobrazowania m.in. dzięki narzędziu „Suwak czasu”.