Inwestycje (28 września 2018)

Na podstawie §8 ust. 4 statutu dzielnicy Rowień-Folwaki – załącznik nr 11 do uchwały Rady Miasta Żory  nr 293/XXII/16 z dnia 29.09.2016 r. w sprawie przyjęcia statutów jednostek pomocniczych miasta Żory, Rada Dzielnicy w dniu 24 września 2018 r.  oraz 9 września 2019r. przeznaczyła środki finansowe zabezpieczone w budżecie miasta i pozostające w dyspozycji Rady Dzielnicy na zadania pn. „Poprawa infrastruktury w dzielnicach”, na następujące zadania:

 

zadanie  koszt   status
1. Modernizacja oświetlenia placu zabaw zlokalizowanego na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Rybnickiej ~ 700,00 zrealizowane
2. Zakup wyposażenia dla OSP Rowień 7 500,00 zrealizowane
3. Pielęgnacja drzew kasztanowca zlokalizowanych na ul. Kasztanowej.  8 500,00 zrealizowane
4. Zakup 2 szt. warników do wody 817,96 zrealizowane
5. Budowy drugiego pasa drogi na odcinku jednokierunkowym ul. Włościańskiej. wykreślone
6. Budowa chodnika na ul. Pałki wykreślone
7. Zakup zastawy stołowej oraz 2 kompletów noży  8 675,87 zrealizowane
8. Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy ZSP9 wykreślone
9. Zakup sprzętu i wyposażenia na rzecz Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Iskra Rowień 22 731,00 zrealizowane
10. Zakup wyposażenia w postaci zestawu do prania i suszenia ubrań specjalnych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Rowień-Folwarki 10 945,00 zrealizowane
11. Zakupu sprzętu i/lub wyposażenia na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury – świetlicy w dzielnicy Rowień-Folwarki 5 000,00 zrealizowane
12. Budowa wiatrołapu oraz dofinansowanie do remontów bieżących Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 50 000,00 zrealizowane

Uchwała:
pobierz: uchwala_RD_17IX2019
pobierz: uchwala_RD_14IX2018

Propozycje zadań do projektu planu inwestycyjnego i zakupów inwestycyjnych na  rok 2019 wystosowane do prezydenta miasta.

zadanie  status
Budowa zatoki autobusowej na ul. Rybnickiej pomiędzy rondem Rowieńskim, a wjazdem w ul. Kasztanową. niezrealizowane
Budowy drugiego pasa drogi na odcinku jednokierunkowym ul. Włościańskiej. niezrealizowane
Budowa chodnika na ul. Pałki. niezrealizowane
Remont placu zabaw zlokalizowanego przy ZSP9. niezrealizowane
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na tyłach budynku ZSP9. niezrealizowane
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na placu zlokalizowanym przed sceną na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Rybnickiej. niezrealizowane
Wykonanie nawierzchni asfaltowej dla ul. Lazurowej, Cysterskiej, Zalew i Adlerowiec. zrealizowane z
kamienia
Wydzielenie z nieruchomości o nr 834/58 i 634/66 działek pod obiektami wpisanymi do gminnej ewidencji zabytków wraz z ich przejęciem/zakupem. niezrealizowane

Uchwała:
pobierz: uchwala_RD_13IX2018