Aktualności (26 września 2018)

Reagujmy na wszelkie przejawy wandalizmu i wspólnie dbajmy o porządek w naszym mieście – apeluje do mieszkańców rada dzielnicy

Miejski budżet obciążają koszty m.in. usuwania graffiti z obiektów gminy,  napraw ławek, koszy na śmieci, przystanków czy koszty usuwania dzikich wysypisk śmieci. W tym roku miasto wydało kwotę 17 000 na usunięcie graffiti z obiektów zarządzanych oraz będących własnością gminy.   Kwota prawie 13 000 to koszt remontu/napraw toalet miejskich.

Nie bez znaczenia są również koszty samych mieszkańców w tym spółdzielni mieszkaniowych, które pokrywają szkodę z funduszu remontowego lub z ubezpieczenia danego budynku czy obiektu. W przypadku braku ujęcia sprawcy znaczące koszty ponoszą również właściciele budynków zabytkowych, gdzie pozbycie się z elewacji graffiti może kosztować kilka tysięcy złotych.