Ogłoszenia Rady i Zarządu (10 lutego 2021)

Na podstawie §8 ust. 3 statutu dzielnicy Rowień-Folwaki – załącznik nr 11 do uchwały Rady Miasta Żory nr 293/XXII/16 z dnia 29.09.2016 r. w sprawie przyjęcia statutów jednostek pomocniczych miasta Żory Rada Dzielnicy na posiedzeniu 14 grudnia 2020 zatwierdziła plan finansowy na 2021 r.

Kierunki wydatków na rok 2021

1. Kultura ogółem
a) Dzień Strażaka z OSP Rowień 600,00
b) spotkanie integracyjne SKKG Rowień 600,00
c) dożynki 3500,00
d) Akcja Lato/Zima z MOK Żor 600,00
e) spotkanie opłatkowe 1000,00
2. Oświata i wychowanie – działalność na rzecz dzieci i młodzieży
a) impreza integracyjna z zespołem Jagódki oraz kółkiem teatralnym 600,00
b) przewóz młodzieży SKF Iskra Rowień na zajęcia sportowe 1500,00
c) współorganizowanie zajęć szkolnych i spotkań z uczniami ZSP-9 3500,00
3. Opieka społeczna –  Dzień Seniora 2500,00
4. Wydatki administracyjne 518,00

Dodatkowa kwota na organizację dożynek: 2 500zł

Uchwały:
pobierz: uchwala_RD_11XII2020  (plan finansowy na 2021 r.)
pobierz: uchwala_RD_20I2020  (plan finansowy na 2020 r.)
pobierz: uchwala_RD_15I2019  (plan finansowy na 2019 r.)
pobierz: uchwala_RD_10XII2017  (plan finansowy na 2018 r.)
pobierz: uchwala_RD_01II2017 (plan finansowy na 2017 r.)