Aktualności (21 stycznia 2021)
DOFINANSOWANIA
– środki gminy: Program Ograniczenia Niskiej Emisji (http://bip.zory.pl/?a=28430)
– środki krajowe: Program Czyste Powietrze
Więcej informacji:
Urząd Miasta Żory
ul. Rynek 9
Zespół Zarzadzania Energią
e-mail: zze@um.zory.pl
tel. 32 43 48 142