Aktualności (10 marca 2021)

Rada Dzielnicy w dniu 22 lutego 2021 r.  przeznaczyła środki finansowe zabezpieczone w budżecie miasta i pozostające w dyspozycji Rady Dzielnicy w wysokości 54 000zł na zadania pn. „Poprawa infrastruktury w dzielnicach”, na następujące zadania:

zadanie  koszt 
1. Zakup wyposażenia do sali dydaktycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 24 355,00
2. Zakup wyposażenia specjalistycznego z przeznaczeniem dla  OSP Rowień 14 400,00
3. Zakup dwóch wiat stadionowych na rzecz Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Iskra Rowień 15 645,00

Uchwała:
pobierz: uchwala_RD_23II2020

Zaproponowane inwestycje przez zarząd skierowane do urzędu miasta

zadanie  status
poszerzenie jezdni ul. Lazurowej od skrzyżowania z ul. Rybnicką do skrzyżowania z ul. Harcerzy Buchalików
poszerzenie jezdni ul. Wiśniowej na długości 150m od skrzyżowania z ul. Kasztanową
poszerzenie jezdni ul. Polnej o fragment działki o nr 2318/92 będącej własnością gminy
nowa nawierzchnia dla ul. Adlerowiec wraz z korektą wysokości nawierzchni drogi w lokalizacji nieruchomości ul. Adlerowiec 4 i 12
nowa nawierzchnia dla ul. Polnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ziemską do ul. Reja.
nowa nawierzchnia dla  ul. Ziemskiej na odcinku od nieruchomości ul. Ziemska 12 do skrzyżowania z ul. Polna
nowa nawierzchnia dla ul. Tęczowej na odcinku od ul. Tęczowa 84 do skrzyżowania z ul. Kasztanową
nowa nawierzchnia dla ul. Kasztanowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Tęczową do granic miasta
nawierzchnia  dla ul. ks. Antoniego Masarczyka
wykonano
nawierzchnia dla ul. Jagodowej od nieruchomości ul. Jagodowa 8 do skrzyżowania z ul. Cysterską wykonano