Inwestycje (8 lutego 2017)

Na podstawie §8 ust. 4 statutu dzielnicy Rowień-Folwaki – załącznik nr 11 do uchwały Rady Miasta Żory  nr 293/XXII/16 z dnia 29.09.2016 r. w sprawie przyjęcia statutów jednostek pomocniczych miasta Żory Rada Dzielnicy w dniu 6 lutym 2017 r. przeznaczyła środki finansowe zabezpieczone w budżecie miasta i pozostające w dyspozycji Rady Dzielnicy na zadania pn. „Poprawa infrastruktury w dzielnicach”, na następujące zadania: 

  1. Wyposażenie terenu placu zabaw przy ul. Polnej w urządzenia siłowe – 5 urządzeń – zrealizowane, koszt 17 539,80zł.
  2. Wyposażenie terenu rekreacyjno-sportowego zlokalizowanego przy ul. Rybnickiej w nowe ławki (bez oparć) – ławki dla kibiców  oraz stojaki rowerowe – zrealizowane, koszt 7980,24 zł
  3. Zakup radiotelefonów dla OSP w dzielnicy – 5szt. – zrealizowane, koszt 4999,95 zł
  4. Doświetlenia terenu rekreacyjno-sportowego zlokalizowanego przy ul. Rybnickiej – kontynuacja.
  5. Opracowanie ekspertyzy dotyczącej ochrony drzew kasztanowca zlokalizowanych wzdłuż ul. Kasztanowej – zrealizowane, koszt 3000 zł,
  6. Wyposażenie terenu placu zabaw przy ul. Polnej w zadaszoną wiatę – zrealizowane, koszt 3800 zł,
  7. Utwardzenie i zabudowa kostką terenu pod wiatą oraz przy urządzeniach siłowych zlokalizowanych na placu zabaw przy ul. Polnej oraz na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Rybnickiej – zrealizowane.
  8. Zakup dwóch namiotów bankietowych – zrealizowane, koszt 7590,00 zł,
  9. Zakup dwóch urządzeń typu grill gazowy- zrealizowane, koszt 2950,78 zł.
  10. Dofinansowanie do zakupu motopompy dla OSP w dzielnicy, koszt 12000 zł – niezrealizowane (przesunięte na 2018 r.)

Uchwały:
pobierz: uchwala_RD_02II2017
pobierz: uchwała_RD_04VI2017
pobierz: uchwala_RD_07IX2017
pobierz: uchwała_RD_08XII2017