Ogłoszenia Rady i Zarządu (8 lutego 2017)

Zarządu Dzielnicy Rowień-Folwarki w imieniu mieszkańców zwrócił się do Prezydenta Miasta z prośbą o rozważenie zmiany lokalizacji projektowanego przystanku Wygodna (w pobliżu nieruchomości Wygoda 9), na  lokalizację wskazaną w załączniku.

pismo: um_przystanek_wygoda