Rada Dzielnicy Rowień-Folwarki
KŁOSEK JÓZEF – przewodniczący Rady Dzielnicy
WALERCZAK KATARZYNA – wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy
BISKUPSKA EWA
JANUS JOLANTA
KARWOT RAFAŁ
KŁOSEK JÓZEF
KONIK SYLWIA
MAJOS TOMASZ
PAŹDZIOR JUSTYNA
PIECHA IWONA
RUBIK – STĘPIEŃ BEATA
TKOCZ ADAM
ŻUR FLORIAN

Zarząd Dzielnicy Rowień-Folwarki
KONIK SYLWIA – przewodnicząca Zarządu Dzielnicy
JANUS JOLANTA – zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
TKOCZ ADAM
PAŹDZIOR JUSTYNA
PIECHA IWONA