Inwestycje (20 grudnia 2017)

Na podstawie §8 ust. 4 statutu dzielnicy Rowień-Folwaki – załącznik nr 11 do uchwały Rady Miasta Żory  nr 293/XXII/16 z dnia 29.09.2016 r. w sprawie przyjęcia statutów jednostek pomocniczych miasta Żory Rada Dzielnicy w dniu 11 września 2017 r.  przeznaczyła środki finansowe zabezpieczone w budżecie miasta i pozostające w dyspozycji Rady Dzielnicy na zadania pn. „Poprawa infrastruktury w dzielnicach”, na następujące zadania:

zadanie  koszt   status
1. Doposażenie pomieszczeń zaplecza budynku świetlicy w nowe szafy/regały 11 156,10 zrealizowano
2. Pielęgnacja drzew kasztanowca zlokalizowanych na ul. Kasztanowej.  7 766,28  zrealizowano
3. Przygotowanie nieruchomości zlokalizowanej na działce o nr 876/73 przy ul. Włościańskiej pod teren z przeznaczeniem rekreacyjnym nie zrealizowano brak zgody urzędu miasta
4. Zakup motopompy dla Ochotniczej Staży Pożarnej w dzielnicy 11 460 zł zrealizowano
5. Zakup systemu do monitoringu terenu rekreacyjno-sportowego zlokalizowanego przy ul. Rybnickiej 249 3 860,00 zł zrealizowano z budżetu miasta
6. Zakup systemu do monitoringu terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 6110 zł zrealizowano
7.  Remont szatni sportowej, mieszczącej się przy ul. Rybnickiej 249  29 299 zł zrealizowano
8. Odnowienie “kręgu grillowego” zlokalizowanego na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Rybnickiej
9. Remont pracowni fizyczno-chemicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9.  17 000 zł w trakcie

Uchwała:
pobierz: uchwala_RD_06IX2017
pobierz: uchwała_RD_08XII2017
pobierz: uchwała_RD_09XII2017
pobierz: uchwała_RD_11IV2018
pobierz: uchwała_RD_12VIII2018

Propozycje zadań do projektu planu inwestycyjnego i zakupów inwestycyjnych na  rok 2018 wystosowane do prezydenta miasta.

zadanie  koszt   status
1. Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla przyszłego boiska przy ul. Wrzosowej. niezrealizowane
2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową dla odcinków dróg: ulica boczna od Włościańskiej (działka nr 1768/7), ul. Pańskie Łąki, ul. Jagodowa.
3. Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej dla odcinka drogi ul. Kasztanowej od skrzyżowania z ul. Tęczową do granic miasta. niezrealizowane
4. Zakup nieruchomości (działka i budynek kapliczki) zlokalizowanej na działce o nr  866/57 – skrzyżowanie ul. Kasztanowej z ul. Tęczowa niezrealizowane/wtrakcie

Uchwała:
pobierz: uchwala_RD_05IX2017