Aktualności (11 grudnia 2017)

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku ul. Reja oraz ul. Folwareckiej zamontowano nowe progi zwalniające.

W związku z propozycją zarządu dzielnicy oraz mieszkańców Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, działająca przy urzędzie miasta, podjęła decyzję o przywrócenie progów  dla ww. ulic w lokalizacjach jakie były przed modernizacją nawierzchni drogi. Celem przywrócenia progów było uzyskanie redukcji prędkości przed newralgicznym zakrętem.

Mimo, iż przed budową progów, wprowadzono ograniczenie prędkości, przeprowadzone badania, wykonane przez urząd miasta, wykazały, że do przekroczeń na opisywanym odcinku drogi dochodzi nagminnie. Dodatkowo niewielka szerokość jezdni oraz ostry zakręt zwiększały prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń  drogowych t.j. kolizji czy potrąceń pieszych.  Zdarzenia, które doprowadziło do konieczności wymiana zniszczonej bariery energochłonnej  również uzasadniało podjęcie działań zmierzających do wymuszenia na kierowcach redukcji prędkości.