Inwestycje (22 grudnia 2017)

Kwota 1 000 000 zł zostanie przeznaczona na budowę nowego boiska wraz z zapleczem.

Rada Miasta Żory w ramach podjętej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Żory na lata 2017 – 2031 zadeklarowała kwotę 1 000 000 zł na budowę boiska sportowego wraz z zapleczem. Inwestycję planuje się w roku 2020 na działkach zlokalizowanych u zbiegu ul. Wrzosowej i ul. Cysterskiej będących własnością gminy i przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny usług sportu i rekreacji.

Uchwała: http://bip.zory.pl/?a=22953

W ramach wieloletniej prognozy finansowej dodatkowo planuje się m.in.:
– budowę szkoły w dzielnicy Rogoźna za 11 000 000 zł
– budowę stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół nr 6 w Żorach za 8 500 000 zł
– budowę sali gimnastycznej przy ZSO za 4 300 000zł
– finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Gminie Żory -wniesienie wkładu finansowego do ZTK sp. z o.o. w kwocie 60 300 000 zł
– modernizacja źródeł ciepła w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji” w kwocie 1 571 799,80 zł