Inwestycje (25 października 2018)

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Reja zamontowano kolejny próg zwalniający.

W związku z propozycją zarządu dzielnicy oraz mieszkańców Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, działająca przy urzędzie miasta, podjęła decyzję o przywrócenie progów  dla ww. ulic w lokalizacjach jakie były przed modernizacją nawierzchni drogi.