Ogłoszenia Rady i Zarządu (7 kwietnia 2021)

Zgodnie z decyzja rządu RP od 20 marca wprowadzone zostały rozszerzone zasady bezpieczeństwa w całej Polsce. W związku z powyższym zarząd dzielnicy przypomina, iż zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami  w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć maksymalnie 5 osób. Tym samym posiedzenia zarządu dzielnicy odbywają się bez udziału mieszkańców do odwołania.

Zarząd dzielnicy rekomenduje kontakt telefoniczny bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (dane kontaktowe dostępne są w gablotach dzielnicy oraz na stronie rowien-folwarki.zory.pl)