Ogłoszenia Rady i Zarządu (17 kwietnia 2021)

W wydaniu internetowym Tygodnika Regionalnego Nowiny ukazał się artykułu pt. “Zarząd Rownia Folwarków za szybką koleją”, a w wydaniu tradycyjnym artykuł pt. “Za szybką koleją”. Z powodu szeregu nieprawdziwych sugestii i wprowadzania opinii publicznej w błąd publikujemy niniejsze oświadczenie.

W artykułach pojawiają  się dwa niezgodne z prawdą stwierdzenia, iż Zarząd Dzielnicy Rowień-Folwaki jest za szybką koleją oraz że nie ma nic przeciwko planowanej lokalizacji trasy. Oświadczamy, iż obydwa stwierdzenia są nieprawdziwe. Zarząd Dzielnicy nie podejmował w tej kwestii żadnego stanowiska. Do zadań zarządów dzielnic, jednostek pomocniczych miasta Żory nie posiadających osobowości prawnej, zgodnie ze statutem dzielnicy należy reprezentowanie mieszkańców wobec organów gminy. Tym samym inwestycja szybkiej  linii kolejowej  planowana przez spółkę Skarbu Państwa Centralny Port Komunikacyjny (CPK) może być i jest opiniowana przez Prezydenta Miasta Żory. Nieznajomość zasad funkcjonowania zarządów dzielnic w mieście Żory doprowadziło autora do napisania tendencyjnego artykułu podważającego wiarygodności Zarządu Dzielnicy Rowień-Folwaki. Autor w artykule nie rozważył słuszności i celowości inwestycji, a jedynie doprowadził do niepotrzebnych kontrowersji wśród mieszkańców. Mieszkańcy oczekiwaliby większej znajomości tematu i rzetelnego ich przedstawiania, tym bardziej, że Pan Ireneusz Stajer jest mieszkańcem tej dzielnicy.

Ponadto pragniemy poinformować, iż posiedzenia Zarządu Dzielnicy z uwagi na sytuację epidemiologiczną odbywają się w ograniczonym składzie bez udziału mieszkańców dzielnicy. Nie oznacza to jednak, iż mieszkańcy pozbawieni zostali wypowiadania się w sprawach istotnych dla dzielnicy. Kontakt mieszkańców z zarządem odbywa się za pośrednictwem ogólnodostępnego numeru telefonu oraz poczty elektronicznej – indywidualne spotkania z przewodniczącym Zarządu Dzielnicy również mają miejsca.

Zarząd Dzielnicy
Rowień-Folwarki