Ogłoszenia Rady i Zarządu (8 września 2021)

Uchwałą nr 458/XXXIII/21 w dniu 02.09.2021r. Rada Miasta Żory przyjęła zmiany dotyczącej przyjęcia statutów jednostek pomocniczych miasta Żory w tym zmiany dotyczące wyboru członków rad dzielnic.

Więcej informacji: http://bip.zory.pl/?c=22164