Ogłoszenia Rady i Zarządu (23 listopada 2021)

Prezydent Miasta Żory informuje mieszkańców dzielnicy Rowień – Folwarki, że z uwagi na fakt, iż liczba zgłoszonych kandydatów na członków Rady Dzielnicy jest mniejsza od liczby mandatów pozostających do obsadzenia, ale wynosi nie mniej niż połowę statutowego składu Rady – wybory w Dzielnicy Rowień – Folwarki nie odbędą się, a za wybranych na członków Rady Dzielnicy na kadencję 2021-2026 uznaje się zgłoszonych kandydatów:
1. BISKUPSKA EWA
2. JANUS JOLANTA
3. KARWOT RAFAŁ
4. KŁOSEK JÓZEF
5. KONIK SYLWIA
6. MAJOS TOMASZ
7. PAŹDZIOR JUSTYNA
8. PIECHA IWONA
9. RUBIK – STĘPIEŃ BEATA
10. TKOCZ ADAM
11. WALERCZAK KATARZYNA
12. ŻUR FLORIAN