Ogłoszenia Rady i Zarządu (22 października 2021)

Prezydent Miasta Żory, zarządzeniem z 18 października 2021 roku ogłosił wybory członków rad jednostek pomocniczych gminy, czyli rad dzielnic. W tym roku wybory te odbędą się w trybie szczególnym.

Więcej informacji pod adresem: https://www.zory.pl/dla-mieszkancow/aktualnosci/aktualnosc/dzialaj-na-rzecz-lokalnej-spolecznosci-wez-udzial-w-wyborach-o-rady-dzielnicy