Prawo i przepisy (20 września 2018)

Obowiązki właścicieli zwierząt domowych nie ograniczają się jedynie do zapewnienia im odpowiednich warunków, opieki i ochrony, ale przede wszystkim pociągają za sobą pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt.

W przypadku, gdy wyrządzi ono szkodę, niezależnie od tego, czy było pod nadzorem właściciela, czy też się zabłąkało lub uciekło właściciel jest obowiązany do naprawienia tej szkody.

Właściciel ponadto ma m.in. obowiązek:

  • posiadania dowodu aktualnych szczepień ochronnych swojego pupila, w tym obowiązkowego, corocznego szczepienia przeciwko wściekliźnie,
  • zabezpieczenia terenu prywatnego w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz,
  • wyprowadzania psa na smyczy,
  • usuwania odchodów swojego zwierzęcia z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

Zakazane jest tym samym puszczanie psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

źródło: tuzory.pl