Inwestycje (10 kwietnia 2017)

Nasza jednostka Ochotniczej Straż Pożarna w dzielnicy została doposażona w nowe urządzenia poprawiające łączność.

Dzięki środkom otrzymanym z budżetu miasta, a pozostającym w dyspozycji dzielnicy, Rada  i Zarząd Dzielnicy na podstawie uchwały dotyczącej wydatkowania środków związanych z  zadaniem „Poprawa infrastruktury w dzielnicy” zakupiła pięć radiotelefonów HQT DH-8900. Koszt zakupu ww. urządzeń wyniósł 5000,00zł

Radiotelefon HQT DH-8900 to  cyfrowo/analogowy urządzenie zapewniające doskonały zasięg, wysoki komfort pracy, czyste zrozumiałe komunikaty głosowe, wywołanie grupowe, indywidualne, możliwość wysyłania statusów i pisania wiadomości tekstowych. DH-8900 posiada w standardzie najlepszy w swojej klasie akumulator dostępny na rynku, który zapewnia nawet kilka dni nieprzerwanej pracy.