Inwestycje (14 kwietnia 2017)

Plac zabaw zlokalizowany przy ul. Polnej został wyposażony w nowe urządzenia siłowe.

Dzięki środkom otrzymanym z budżetu miasta, a pozostającym w dyspozycji dzielnicy, Rada  i Zarząd Dzielnicy na podstawie uchwały dotyczącej wydatkowania środków związanych z  zadaniem „Poprawa infrastruktury w dzielnicy” zleciła zakup i montaż pięciu urządzeń siłowych na placu zabaw przy ul. Polnej. Koszt zakupu ww. urządzeń wyniósł 17 541,00 zł