Aktualności (6 kwietnia 2017)

Zarząd dzielnicy  w związku z akcją „wiosenny przegląd nawierzchni dróg w dzielnicy” zgłosił do urzędu miasta ulicę Kasztanową oraz Tęczową jako drogi na których występują ubytki w nawierzchni.

Szczegółowa informacja na temat lokalizacji miejsc na których występują ubytki znajduje się na mapie >> mapa

Przypominamy też, że mieszkańcy którzy doznają szkody w związku ze złym stanem technicznym nawierzchni mogą zwracać się o odszkodowanie do zarządcy drogi.