Inwestycje (19 grudnia 2019)

Miasto nie wybuduje boiska w 2020r. przy ul. Wrzosowej. Na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta jednogłośnie zagłosowała za przesunięciem środków finansowych na ten cel. Tym razem w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory, budowę boiska wraz z zapleczem socjalnym w dzielnicy zaplanowano na rok 2022.
Na tą inwestycję czeka bardzo duża grupa mieszkańców, a przede wszystkim klub sportowy Iskra Rowień, który rozgrywa mecze na boisku przy ul. Rybnickiej,  na którym brakuje przewidzianych przepisami stref bezpieczeństwa.

Historia budowy boiska
Pierwsze działania urzędu miasta związane z budową nowego boiska podjęto już w 2012 wyznaczając 2,5ha teren przy ul. Wrzosowej oraz przeznaczając 100 000zł na rozpoczęcie prac. Pierwsze prace na wyznaczonym terenie wykonali strażacy ochotnicy z jednostki w dzielnicy wycinając drzewa na wyznaczonym terenie. Roboty wraz z odwiertami sprawdzającymi poziom wód kosztowały łącznie około 30 tys. zł.

Od 2014r. do 2016r. na wyznaczonym terenie zaczęto zwozić gruz z inwestycji miejskich, który miał zostać wykorzystany jako podbudowa pod nowe boisko.  Niestety na terenie pojawiły się również materiały poremontowe i śmieci (przeczytaj artykuł: Zamiast boiska wysypisko śmieci).

2 czerwca 2016r.  Rada Miasta Żory podjęła decyzję o zmianie przeznaczenia w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Wrzosowej na teren usługowy sportu i rekreacji, który dopuszczał budowę obiektu jakim jest boisko.

Na przełomie 2016/2017 r. teren został zniwelowany i uprzątnięty z zwiezionych śmieci.

21 grudnia 2017r.  Rada Miasta  w wieloletniej prognozie finansowej miasta, przeznaczyła środki w wysokości 1mln zł na budowę boiska wraz z zapleczem socjalnym  – budowę wyznaczono rok 202o (przeczytaj artykuł: Nowe boisko w dzielnicy w 2020 roku)

3 grudnia 2019 w ramach Żorskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy zadecydowali, iż w 2020r. zostanie zrealizowany projekt związany z wykonaniem projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym i parkingiem. W uzasadnieniu do projektu wskazano przygotowanie projektu budowlanego jako zasadne przed budową boiska w roku 2020.

19 grudnia 2020r.  Rada Miasta  w wieloletniej prognozie finansowej miasta  zadecydowała o przesunięciu środków finansowych w wysokości 1mln zł na budowę boiska wraz z zapleczem socjalnym  – budowę wyznaczono rok 2022