Aktualności (20 grudnia 2019)

Złóż wniosek do programu Czyste Powietrze w żorskim Urzędzie Miasta.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

 

 

 

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku (ocieplenie budynku),
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  •  instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Warunki dofinansowania: https://portal.wfosigw.katowice.pl/warunki-dofinansowania
Procentowy udział dofinansowania (zależny od średniego miesięcznego dochodu / osoba): https://portal.wfosigw.katowice.pl/intensywnosc-dofinansowania

Szczegółowe informacje nt. programu można uzyskać w Zespole Zarządzania Energią, Rynek 9 pok. 303 lub pod nr tel. 32 43 48 138.