Inwestycje (5 lipca 2019)

Dzięki elementom uspakajającym ruch w postaci progów zwalniających będzie bezpieczniej na ulicy Polnej w lokalizacji placu rekreacyjno-sportowego.

Z obserwacji mieszkańców wynika, że większości pojazdów poruszających się ww. ulicą nie przestrzega ograniczeń prędkości, tym samym stwarza zagrożenie szczególnie w obrębie placu zabaw.  Zabudowa progów  z pewnością korzystnie wpłynie na bezpieczeństwo poruszających się pojazdów oraz samych pieszych.