Prawo i przepisy (10 lipca 2019)

W strefie zamieszkania:

– pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdami, także gdy porusza się po jezdni
– dopuszczalna prędkość wynosi 20km/h
– parkowanie dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych
– nie ma obowiązku ostrzegania przed progami zwalniającymi