Aktualności (5 stycznia 2017)

Rada Dzielnicy Rowien-Folwarki zaprasza dnia 18 luty 2017r godzina 18:00, miejsce dworek „u Biesa”, na zabawę karnałową.

Cena 160zł od pary

Zabawę poprowadzi DJ PIOTR

OFERUJEMY
POSIŁKI: śląski obiad, kawa i ciasto, zimna płyta, ciepła kolacja

ATRAKCJE :
kotyliony
czekoladowy walczyk
fotoszopka
ORAZ okazja wpisania się do kroniki Rady Dzielnicy

Bilety do nabycia pod numerem tel .
Florian Żur 723 280 469
Jolanta Janus 509 847 388