Inwestycje (18 stycznia 2017)

Prezydent Miasta Żory zawiadamia, że 16.12,2016r., na wniosek Anny Kulczak, pełnomocnika Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. Żory ul. Wodociągowa 10, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Żorach realizowanego w ramach projektu
,,Rozbudowa systemu go spodarki wodno-ściekowej w Żorach” .

Obwieszczenie http://bip.zory.pl/?a=20632