Aktualności (11 lipca 2017)

Na prośbę zarządu dzielnicy urząd miasta przeprowadził dla ul. Pałki pomiar prędkości i natężenia ruchu. Pomiar wykonano 31 stycznia 2017 w godz. 00:00 do 23:30

Na podstawie uzyskanych danych wynika, że 85% pojazdów porusza się z prędkością 69km/h  przy ograniczeniu prędkości do 50km/h oraz natężeniu ruchu 1140 samochodów na dobę.

Ilość Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h]
Jednoślady 18 65 49
Samochód osobowy 55 105 69
Samochody dostawczy 55 90 69
Ciężarówki 49 68 60
Ciężarówka z przyczep 49 67 59
Razem 1140 54 105 69

Vd: średnia prędkość
Vmax: maksymalna odnotowana prędkość
V85: – kwantyl prędkości 85% (85% pojazdów porusza się z podaną prędkością prędkością )