Aktualności (10 lipca 2017)

Na prośbę zarządu dzielnicy urząd miasta przeprowadził dla ul. Folwareckiej pomiar prędkości i natężenia ruchu. Pomiar wykonano 9 czerwca 2017 w godz. 00:00 do 23:30 i obejmował odcinek drogi od skrzyżowania ul. Folwareckiej i ul. Pałki do  ul. Reja.

Na podstawie uzyskanych danych wynika, że 85% pojazdów porusza się z prędkością 60km/h przy ograniczeniu prędkości do 40km/h oraz natężeniu ruchu 2543 samochodów na dobę.

 Ilość pojazdów Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 (km/h]
Jednoślady 25 71 35
Samochód osobowy 52 95 61
Samochody dostawcze 52 76 61
Ciężarówki 41 56 51
Ciężarówka z przyczep 49 59 59
Razem 2543 49 95 60

Vd: średnia prędkość
Vmax: maksymalna odnotowana prędkość
V85: – kwantyl prędkości 85% (85% pojazdów porusza się z podaną prędkością prędkością )