Aktualności (12 lipca 2017)

Już od września w dzielnicy rozpoczną się pomiary jakości powietrza w zakresie pyłów PM10 oraz PM2,5.

Urządzenie zostanie zamontowane na budynku szkoły od strony ul. Rybnickiej i będzie wyposażony w wyświetlacz na którym będą pojawiać się wyniki pomiarów. Ponadto wyniki monitoringu będą dostępne poprzez portal urzędu miasta, a także przez aplikację na urządzenia mobilne.