Aktualności (14 lipca 2017)

Na prośbę zarządu dzielnicy urząd miasta przeprowadził dla ul. Rybnickiej (ul. Rybnicka 240) pomiar prędkości i natężenia ruchu. Pomiar wykonano 1 lutego 2017 w godz. 00:00 do 23:30 na wysokości ul. Rybnicka 240.

Na podstawie uzyskanych danych wynika, że 85% pojazdów porusza się z prędkością 65km/h przy ograniczeniu prędkości do 50km/h oraz natężeniu ruchu 11 350 samochodów na dobę (4 863 pojazdów poruszają się obwodnicą).

Ilość Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h]
Jednoślady 32 84 62
Samochód osobowy 56 113 65
Samochody dostawcze 55 100 63
Ciężarówki 53 91 64
Ciężarówka z przyczep 40 77 58
Razem 11350 55 113 65

Vd: średnia prędkość
Vmax: maksymalna odnotowana prędkość
V85: – kwantyl prędkości 85% (85% pojazdów porusza się z podaną prędkością prędkością )