Aktualności (11 maja 2017)

Na posiedzeniu zarządu dzielnicy, który odbył się 8 maja 2017r. st. sierż. Mikołaj Widenka pełniący obowiązki dzielnicowego przedstawił zebranym analizę bezpieczeństwa jaką prowadzi komenda policji w Żorach

Z systemu policyjnego wynika, że w rejonie dzielnicy przeprowadzono ok. 6000 rejestrowanych kontroli pojazdów.  Jest to największa liczba przeprowadzonych kontroli drogowych w odniesieniu do innych dzielnic, a związanie jest to przede wszystkim z dużym natężeniem ruchu w dzielnicy.  Od stycznia do kwietnia 2017 na terenie dzielnicy  odnotowano w systemie policyjnym jedną kradzież mienia (w dzielnicy Zachód 5, Śródmieście 2, Rogoźna 2) oraz 32 wykroczenia (w dzielnicy Kleszczówka: 18, Śródmieście:97, Rogoźna: 46, Gwarków:30)- łączenie z wykroczeniami w ruchu drogowym z wnioskiem o ukaranie. W analogicznym okresie roku 2016 wykroczeń było 39.

W odniesienie do całego miasta w roku 2016 przeprowadzono 20000 więcej kontroli drogowych niż w latach ubiegłych, odnotowano 46000 (57000 2015 r) zdarzeń drogowych/parkingowych/… i ukarano 4000 mniej sprawców wykroczeń i przestępstw  w ruchu drogowym niż w roku 2015