Inwestycje (15 maja 2017)

Boisko sportowe zlokalizowane przy ul. Rybnickiej zostało wyposażone w nowe ławki.

Dzięki środkom otrzymanym z budżetu miasta, a pozostającym w dyspozycji dzielnicy, Rada  i Zarząd Dzielnicy na podstawie uchwały dotyczącej wydatkowania środków związanych z  zadaniem „Poprawa infrastruktury w dzielnicy” zleciła zakup i montaż nowych ławek wzdłuż bocznej linii boiska oraz dwóch stojaków rowerowych. Koszt zakupu i montażu wyniósł 7980,24 zł