Aktualności (8 maja 2017)

W celu zwiększenia dostępności do bezpłatnej komunikacji, miasto wybuduje 14 nowych przystanków autobusowych.

Nowe przystanki pojawią się m.in. w strefie ekonomicznej i obejmie ulice m.in. Wygoda, Przemysłową i Ogniową. Niestety przy lokalizacji nowych przystanków nie uwzględniono prośby zarządu dzielnicy. Propozycja przewidywała wybudowanie nowego przystanku w pobliżu skrzyżowania ul. Tęczowej z ul. Wygoda w odległości ok. 300m od lokalizacji zaproponowanej przez urząd miasta.  Zaproponowana zmiana miała na celu przybliżenie przystanku do zabudowań mieszkańców i tym samym zwiększenie dostępność do bezpłatnej komunikacji miejskiej.

więcej: uchwał RM Żory