Aktualności (26 września 2017)

Zarząd dzielnicy zwrócił się do PWiK jako jednostki odpowiedzialnej za odtworzenie nawierzchni po pracach związanych z budową kanalizacji z prośbą o przeprowadzenie kontroli stanu nawierzchni drogi.

Według opinii zarządu oraz mieszkańców droga wymaga  w kilku miejscach napraw oraz regulacji studzienek kanalizacyjnych.