Aktualności (18 października 2017)

Współdziałanie mieszkańców z policją to jeden z głównych czynników wpływających na poczucie bezpieczeństwa w tym zakresie.
Dlatego też 6 listopada 2017 godz. 18:00 w świetlicy MOK (ul. Rybnicka 249) odbędzie się kolejne spotkanie w którym uczestniczyć będą przedstawiciele policji.

Debata ma na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w  zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie dzielnicy. Pozwoli na wymianę informacji między policją, radą dzielnicy i mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania. Spotkanie będzie również okazją do porozmawiania ze swoim dzielnicowym.

Formuła przeprowadzanych debat jest otwarta i przewiduje możliwość składania wszelkich wniosków i uwag. Policja jest otwarta na współpracę ze wszystkimi podmiotami we wspólnej sprawie, jaką jest poprawa bezpieczeństwa na terenie naszej dzielnicy.

Wypełnij ankietę o bezpieczeństwie: ankieta