Aktualności (22 września 2017)

Rada i Zarząd Dzielnicy w związku z zleconą ekspertyza dendrologiczną dotyczącą ochrony drzew kasztanowca  zlokalizowanych wzdłuż ul. Kasztanowej otrzymała wyniki badań.

Proponowane rozwiązania – zalecenia:
– pozostawienie i wyleczenie kasztanowców.
– proponowane mechaniczne oraz chemiczne metody zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella):
– w celu poprawy warunków hydrologicznych i glebowych proponuje się wybudować nową drogę bliżej autostrady, równolegle do istniejącej. Ulica Kasztanowcowa mogłaby służyć jako droga dla pieszych i rowerzystów. Pozwoli to na zmniejszenie presji ruchu samochodów na drzewa.

Więcej informacji w opracowaniu: pobierz