Aktualności (1 września 2017)

Od 1 września w dzielnicy została uruchomiona stacja pomiaru jakości powietrza w zakresie pyłów PM10 oraz PM2,5.

Urządzenie zostało zamontowane na budynku szkoły od strony ul. Wiśniowej i zostało wyposażone w wyświetlacz na którym pojawiają się wyniki pomiarów. Ponadto wyniki monitoringu będą dostępne poprzez portal urzędu miasta, a także przez aplikację na urządzenia mobilne.