Aktualności (30 maja 2019)

Wielu użytkowników korzystających z aplikacji bazujących na mapach komercyjnej firmy Google uznaje zawarte tam dane jako pewne źródło informacji np. o adresie czy lokalizacji ulicy. Można przyjąć, iż rozwiązanie wymienionej firmy w odniesieniu do całego świata jest najlepsze, ale uwzględniając terytorium kraju bądź pojedyncze miasto zdecydowanie pod względem jakości i aktualności sprawdzą się dane publikowane w geoportalu rządowym czy też samorządowym.

Najlepszym przykładem rozwiązania w którym prezentowane są w odniesieniu do przestrzeni pewne i aktualne informacje, jest udostępniany przez urząd miasta geoportal (www.geoportal.zory.pl). W serwisie można zapoznać się z wynikami różnych raportów w tym o informacji o nieruchomości będących analizą online danych różnych zbiorów. Ponadto można wyświetlić mapy z aktualnymi, źródłowymi  danymi takimi jak adresy, ulice czy też popularną ortofotomapą. Należy przy tym dodać, iż pracownicy urzędu miasta bazują na tych samych aktualnych danych co w ogólnodostępnym geoportalu.

Urząd miasta, podobnie jak w ubiegłym roku, udostępnił na stronie mapy.geoportal.zory.pl najnowszą ortofotomapę, obejmująca całość obszaru miasta. Lot, w trakcie którego wykonano zdjęcia, przeprowadzono 30 marca przy szczególnie dobrych i równych warunkach pogodowych, co wiąże się z jeszcze lepszą jakością obrazu. Najnowsza ortofotomapa jest dostępna wraz z opracowaniami z lat wcześniejszych co umożliwia  wykonanie zestawienia i porównanie zobrazowania m.in. dzięki narzędziu „Suwak czasu”.