Aktualności (29 maja 2019)

Zespół ds. Nadawania Nazw Ulicom i Placom Publicznym, który opiniuje wnioski w sprawie nadania nazw wpływające od mieszkańców jak i różnych organizacji oraz stowarzyszeń, 16 maja 2019 r. zaproponował aby drodze łączącą ulicę Reja z Polną nadać nazwę Ziemska. 

Nadanie nazwy ww. odcinkowi drogi pozwoli na stworzenie czytelnej oraz jednoznacznej numeracji adresowej nieruchomości na tym terenie. Niezależna nazwa dla ww. odcinka  zapewni  bezproblemową lokalizację nieruchomości, a tym samym usprawni interwencje pogotowia ratunkowego i innych służb oraz pomoże w pracy listonoszom jak i kurierom dostarczającym listy i przesyłki.

W związku z powyższym zarządu dzielnicy zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach w sprawie nadania ww. odcinkowi nazwy Ziemska.

Uwagi i opinie należy zgłosić na posiedzeniu zarządu dzielnicy w dniu 3 czerwca 2019r. (rozpoczęcie posiedzenia godz. 18:30 – świetlica MOK). Osoby biorące udział w konsultacjach zobowiązani są podać swoje dane. Wniesione uwagi i opinie powinny obejmować odniesienie do przedmiotu konsultacji, a w przypadku proponowanych zmian ich uzasadnienie.

Uprawnieni do udziału w konsultacjach są właściciele nieruchomości zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie ww. odcinka drogi .