Ogłoszenia Rady i Zarządu (22 listopada 2020)

Rada Miasta Żory uchwałą nr 342/XXIII/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 293/XXII/16 z 29.09.2016 r. dotyczącej przyjęcia statutów jednostek pomocniczych miasta Żory wydłużyła kadencję obecnych rad dzielnic o jeden rok. Tym samym Rada Dzielnicy Rowień-Folwarki w obecnym składzie będzie funkcjonować do 15 listopada 2021r.