Ogłoszenia Rady i Zarządu (24 kwietnia 2018)

PROTOKÓŁ NR 1562018/ZD z posiedzenia Zarządu Dzielnicy Rowień-Folwarki z dnia 09 kwietnia 2018

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Pan Florian Żur, przewodniczący Zarządu Dzielnicy, udział wzięli członkowie rady i zarządu dzielnicy, przedstawiciele Rady Miasta Żory Pan Józef Sobik, Pan Piotr Huzarewicz, Pan Kazimierz Dajka oraz mieszkańcy. Pan Florian Żur po przywitaniu przybyłych gości o godzinie 18:05 otworzył posiedzenie zarządu dzielnicy i na podstawie listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu) stwierdził kworum.

Tematy posiedzenia:
1. Olimpiada kreatywności – wyjazd drużyny z Żor
2. Podsumowanie – miesiąc marzec
3. Podjęcie uchwały – obchody Dnia Strażaka
4. Budowa chodnika na ul. Pałki
5. Doświetlenie wjazdu do posesji – droga serwisowa
6. Progi zwalniające na ul. Reja
7. Odbiór odpadów zielonych
8. Zmiany planu miejscowego
9. Teren garbarni na ul. Wrzosowej.
10. Konkurs najpiękniejszy ogród

 

Pełna treść protokołu z posiedzenia Zarządu Dzielnicy Rowień-Folwarki:  zobacz

Pozostałe protokoły, uchwały oraz wystosowane i otrzymane pisma: zobacz