Aktualności (12 kwietnia 2018)

Drzewa kasztanowca coraz częściej padają ofiarą szrotówka kasztanowcowiaczka. Owad, który w Polsce pojawił się dopiero w 1998 roku widoczny jest na większości drzew również w naszej dzielnicy.

W celu ochrony drzew przed szkodnikiem szrotówka kasztanowcowiaczka rada dzielnicy zleciła przeprowadzenie zabiegu lepowania pni dla 40 drzew rosnących wzdłuż ul. Kasztanowej. Wraz z każdą zastosowaną opaską zostały zainstalowany również feromon wabiący szrotówka.  Dodatkowo zabieg lepowania zostanie powtórzone w okresie letnim: lipiec/sierpień.

Działania te były możliwe dzięki środkom otrzymanym z budżetu miasta, a pozostającym w dyspozycji dzielnicy na  zadanie „Poprawa infrastruktury w dzielnicy”. Koszt ochrony wyniósł 7 766,28 zł